آرشیو برچسب : روش لیپوساکشن

مراقبت های بعد از لیپوساکشن به بیرون کشیدن چربی های اضافی به وسیله ی  دستگاه مکنده از طریق سوراخ های ریزی که در ناحیه ی مورد نظر ایجاد شده است لیپوساکشن گفته می شود . با کمک این روش می توان چربی های موضعی نواحی بدن نظیر شکم و پهلو ها را از بین برد […]

لیپوساکشن لیپوساکشن به تخلیه ی چربی های موضعی موجود در بدن با استفاده از دستگاه مکنده از طریق سوراخ های ایجاد شده ی خیلی کوچک گفته می شود . لیپوساکشن راهی برای درمان چاقی نمی باشد و جایگزین روش هایی چون رژیم و ورزش نیز نخواهد شد اما با استفاده از آن می توان چربی […]